Şartlar ve koşullar

inatboxapk için Şartlar ve Koşullar
giriiş
Bu web sayfasında yazılan bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, inatboxapk.info adresinden erişilebilen inatboxapk web sitemizi kullanımınızı yönetecektir.

Bu Koşullar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı olan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Hüküm ve Koşullar, Hüküm ve Koşullar Örnek Şablonunun yardımıyla oluşturulmuştur.

Küçüklerin veya 18 yaşından küçük kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları
Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Koşullar kapsamında inatboxapk ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Size yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyali görüntüleme amacıyla sınırlı bir lisans verilmektedir.

Kısıtlamalar
Aşağıdakilerin tümünden özel olarak kısıtlanmışsınız:

herhangi bir Web Sitesi materyalini başka herhangi bir ortamda yayınlamak;
herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisansını vermek ve/veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
herhangi bir Web Sitesi materyalini halka açık bir şekilde icra etmek ve/veya göstermek;
bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyen herhangi bir şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı olarak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletmeye zarar verebilecek şekilde kullanmak;
bu Web Sitesi ile ilgili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için bu Web Sitesini kullanmak.
Bu Web Sitesinin belirli bölümlerine sizin erişiminiz kısıtlanmıştır ve inatboxapk, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirinize bağlı olarak, bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve gizliliği de korumanız gerekir.

İçeriğiniz
Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizi görüntüleyerek, inatboxapk’a onu her türlü ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisans verilebilir bir lisans vermiş olursunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. inatboxapk, İçeriğinizden herhangi birini bu Web Sitesinden herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.

garanti yok
Bu Web Sitesi “olduğu gibi”, tüm kusurlarla birlikte sağlanmıştır ve inatboxapk, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir türde beyan veya garanti vermemektedir. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanamaz.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Hiçbir durumda inatboxapk veya memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu tür bir sorumluluk sözleşmeye bağlı olsun veya olmasın, sorumlu tutulamaz. inatboxapk, görevlileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan hiçbir dolaylı, sonuçsal veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

Tazminat
Bu Şartların hükümlerinden herhangi birini ihlalinizle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü ve/veya tüm yükümlülüklere, masraflara, taleplere, dava nedenlerine, zararlara ve harcamalara karşı inatboxapk’i en geniş ölçüde tazmin edersiniz.

Bölünebilirlik
Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tür hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinecektir.

Terimlerin Varyasyonu
inatboxapk’in bu Koşulları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize etmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Atama
inatboxapk’in bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmesine, devretmesine ve alt sözleşme yapmasına izin verilir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya taşeronluğa vermenize izin verilmez.

Tüm anlaşma
Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak inatboxapk ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların yerine geçer.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi
Bu Koşullar, tr Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için tr’de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olursunuz.